Uzmanımıza Danışın

Kapsamlı Değerlendirme

Randevu Alın

Gelişim Değerlendirmesi / Takibi

Bebeklik ve erken çocukluk döneminden itibaren başlayıp ilköğretim sonuna kadar, çocuğun; bilişsel gelişimi, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanlarının yaşıyla paralellik gösterip göstermediği, başlıca gelişim envanterleri aracılığıyla değerlendirilir. Gelişim takibinin amacı sadece çocuğun zayıf yönlerini tespit etmek değil, güçlü yönlerini de belirleyip desteklemek için yapılır.

Gelişimsel takip hangi amaca hizmet etmektedir?

Ebeveynlerin de çocuklarının gelişim sürecinden haberdar olmalarını sağlayarak nasıl davranacakları konusunda yardımcı olmaktır.

Erken müdahale gerektiren durumlarda örneğin, DEHB, gelişim geriliği, disleksi, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, dil konuşma geriliği gibi durumların erken tespitini sağlar.

Gelişimin takibi, herhangi bir farklılığın tespit edilmesi, erken tanı ve rehabilitasyon süreci açısından çok önemlidir.

Gelişimsel Değerlendirme kapsamında:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,
Otizm ve diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
Özgül Öğrenme Güçlüğü,
Disleksi,
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon,
Korkular,
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Davranım Bozuklukları,
Tik ve Tourette Bozukluğu,
Şizofreni ve diğer Psikotik bozukluklar,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
Enürezis Nocturna, Enkopresis (idrar ve kaka kaçırma) ve
Dil ve Konuşma Bozuklukları’nın

değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme sırasında altta yatan olası fiziksel bir bozukluk ihtimalinin elenmesi sonrasında zihinsel ve ruhsal süreçler incelenir.

Bu bağlamdaki uygulamalarımız;

Çocuklarda gelişim takibi,
Annelik-Babalık becerileri geliştirici rehberlik çalışmaları,
Öz bakım becerileri geliştirme eğitimi (Tuvalet, yemek , uyku)
Anksiyete Bozuklukları : Takıntılar – tikler ve korku-kaygı bozuklukları
Yaygın gelişimsel bozuklukta davranış terapileri
Kaygı temelli konuşma bozuklukları
Öğrenme sorunları
Akademik-duygusal-davranışsal sorunlar ile başa çıkabilme çalışmaları
Çocukluk çağı ruhsal problemleri : Çocuk psikozu, depresyon, cinsel kimlik bozuklukları
Psikosomatik bozukluklar
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Ergenlik dönemi ile ilgili yürütülen bireysel psikoterapiler

 

KULLANILAN ARAÇLAR

Zeka Testleri: Wisc-r , Cattel, Stanfort – Binet Zeka Testi

Gelişim Testleri: Denver II, Portage Gelişim Ölçeği, Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE, Peabody, Resim-Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Dikkat ve Algı Testleri: Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Frostig Görsel Algıma ve İdrak Testi, Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi , Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Gessel – Figürler Testi, Çoklu Zeka Envanteri

Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Açıdan Değerlendirilmesi: Rorschach , Çocuklar için Algı Testi – CAT, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Dil ve Konuşma Terapistlerimiz

Çağdaş Karsan, Uz. Dil ve Konuşma Terapisti
İLETİŞİM

Çalışma Saatleri
Salı-Cumartesi 09:00-18:30

T: +90 (212) 356 77 11
A: Balmumcu Mh. Barbaros Bulvarı Manolya Ap. No:50 D:5 – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telifhakkı © 2014 RETORYA DİL KONUŞMA ve GELİŞİM MERKEZİ
aksan terapisi, artikulasyon terapisi, diksiyon egitimi, dil gecikmesi, dil terapisi, dil ve konusma terapisi, kekemelik tedavisi, kekemelik terapisi, konusma bozuklugu, konusma terapisi, ses bozukluklari, ses terapisi, sesletim terapisi