Uzmanımıza Danışın

Kapsamlı Değerlendirme

Randevu Alın

Çocuklarda Terapi Alanları

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE (DEHB)
Dikkat Eksiliği
Nedeni henüz belirlenememekle birlikte, nörolojik ve genetik faktörlerin olduğuna dair bulgular mevcuttur. Aile tarafından genellikle okula başlamayla ortaya çıktığı söylenir. Ancak okul öncesi süreçte de vardır fakat fark edilmemiştir.

Belirtileri;
-Detaylara dikkat etmede zorluk
-Konsantrasyon bozukluğu
-Bir işi sürdürmede problem
-Eşyalarını sürekli kaybetme
-Düzensiz çalışma
-Hayallere dalma
-Unutkanlık
-Zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanma

Hiperaktivite Belirtileri;
Yerinde duramama
Yersiz, sürekli konuşma, konuşanı dinlememe
Tırmanma, atlama gibi süreli bir devinim hali
Oturduğu yerde de hareket etme, elini ayağını hareket ettirme

Tanı ve Tedavi Süreci
Çoğunlukla ilaç tedavisi önerilmektedir. Bunun yanı sıra Davranışçı terapi yardımıyla davranış hedeflerinin olduğu bir program hazırlanıp süreç başlatılır. İlaç ve eğitim yardımıyla çocuk organize olmayı öğrenir.

Çocuklarda Davranış Problemleri

Ebeveynler çocukların davranışlarında gözlemledikleri, yaşamı ve aile düzenini bozar nitelikteki her durumu dikkate almalıdırlar. Bu davranışın ne zaman ve hangi durumlarda ortaya çıktığı bir pedagog tarafından değerlendirilip çözüm yolları araştırılmalıdır. İnatçılık, saldırganlık, yalan söyleme, alt ıslatma tırnak yeme, parmak emme vb. gibi davranışlarla,duruma uygun yöntemler belirlenerek baş etmek mümkündür. Davranış problemleri, çocuğun gelişimini engelleme, sosyal beceri, iletişim becerisi, gibi becerilerin normale göre engellenme durumuna yol açar. Engellenmeler de çocukta daha çok öfkelenme ya da tam tersi tepki gösterememe olarak görülebilir. Erken müdahale ile çocuğun ilerleyen yaşlarda  sorun yaşamaması için sağlıklı birey olması sağlanabilir.

Çocuklarda Fobi

Fobi, normalde korku yaratmayacak herhangi bir objeye yada duruma karşı çocuğun kaçınma ve korku göstermesidir. Nedeni çoğu zaman bilinmemektedir, araştırılması gerekir. Biyolojik, genetik ve çevresel etkenlere bağlı olabilir.  Fobi, çocuğun anlamlandıramadığı bir durum olduğu için başka sorunlara da neden olabilmektedir. Ebeveyn çocuğun yaşına göre fobileri normal kabul ederek büyüdüğünde geçeceğini düşünmeleri bir yanılgıdır. Fobi, çocuğun normal gelişim sürecine bile ket vurabilir. Örneğin tuvalet eğitimikazanmış bir çocuğun yalnız başına tuvalete gidememesi, ya ;da yalnız uyuyamaması gibi müdahale gerektiren durumlar arasındadır. Davranışçı terapi yöntemi kullanılarak uzman tarafından rehabilitasyon süreci başlatılır.

Çocuklarda Ayrılma Anksiyetesi

Çocuklarda sıklıkla görülür ve çocuğun yaşamı boyunca maruz kaldığı tüm ayrılık ve değişimleri barındırır. Ebeveynlerin boşanması, aileden birinin kaybedilmesi, okul değişikliği, taşınma vb.gibi durumlara adapte olamayışı nedeniyle ortaya çıkan aşırı kaygı durumudur. Kaygısı yüksek bir çocuk, sağlıklı düşünemez, sağlıklı kararlar alamaz. Oyunlarına ve resimlerine bunu yansıtır. Yeni durumları ve olayları tolere edemez. Mutsuz, endişeli bir çocuk profili ile karşı karşıya kalırız. Aileler çocuğun hayatındaki bu ciddi değişimleri çocuğun anlayacağı bir dilde anlatmalı ya da pedagogdan yardım alarak yapmaları gerekmektir.

Yeme Bozuklukları

Çocuklarda fizyolojik nedenlere bağlı olarak yeme bozuklukları ortaya çıkacağı gibi, farklı psikolojik nedenler yada çocuğu besleyen yetişkinin farklı tutumlarından dolayı da sorun yaşanabilir.Öncelikle sorunun kaynağı süreç içinde tespit edilerek beslenme skalalarıhazırlanır. Eğer beslenme sorunu çözülmezse anne-baba-çocuk iletişimi ve diğer sosyal ilişkiler doğrudan zarar görebilir.

Ebeveyn ile görüşülerek çocuğun yeme alışkanlıkları belirlenir. Nasıl yemek yediği, hangi saatlerde yediği ve en çok tercih ettiği besinler öğrenilir. Fizyolojik bir nedene bağlı değilse aşamalı ve düzenli olarak aileyle görüşülür. Yeme sorunu olan çocukların ebeveynleriyle ilişkisel anlamda sıkıntılı oldukları da bir gerçektir. Pedagog yardımıyla bu süreçte belirlenerek aileye destek olunur.

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Otizm, nörolojik kökenli bir gelişim yetersizliktir. 3 yaşa kadar tüm belirtileri ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta her şeyin normal seyrettiği tüm gelişim alanlarında zaman içerisinde yavaşladığı veya durduğu gözlemlenmektedir. Birçok vakada yaşam boyu destek gerekmektedir.

Belirtileri;

-Sosyal iletişim alanlarında sınırlılıklar

-Sterotipik  davranış ve davranış problemleri

-Sözel olmayan iletişimde yetersizlik veya ekolali konuşma

-Haz erteleme problemi

-Amaçsız bir rutine bağlılık

Tanı ve Tedavi Süreci
Yukarıda sözü edilen maddelerden biri veya bir kaçı var ise, çocuk psikiyatristi  tarafından tanılanmasının ardından çocuğun gelişim özelliklerine göre bireysel eğitim programı hazırlanmaktadır.  Davranışçı terapi; bu çocukların organize etme duygularına yardım edecektir. Bu çocuklara özellikle evde uygulayıcı hizmeti de verilmektedir. Çocuğun yaşadığı ortamın düzenlenmesi, aile danışmanlığı hizmetinin de içinde olduğu bir eğitim ve terapi süreci ile  dil konuşma terapisti, uzman pedagog, özel eğitim uzmanı tarafından merkezimizde diyalektik bir şekilde yürütülmektedir.

MENTAL RETARDASYON
Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik) Bu kişilerde genellikle kalıtım, doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere farklı nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Etkilenme düzeyi de maruz kalınan nedene bağlı olarak hafif, orta, ağır düzeyde adlandırılmaktadır.

Çevreye uyum göstermekte zorluk, zihinsel yeteneklerde ve gelişim alanlarında gerilik, öğrenme de yetersizlik  gözlenmektedir.

Tanı ve Tedavi
Çocuğun tıbbı değerlendirimesi yapıldıktan sonra,  zihinsel durumuna göre gelişim değerlendirme ve zihin performansı ölçülür. Merkezimizde de çocuğun güçlü yanları ve desteklenmesi gereken alanlarına yönelik uzman ekip tarafından çocuğa en uygun akademik sosyal gelişim programı hazırlanarak uygulamaya geçilir.

Dil ve Konuşma Terapistlerimiz

Çağdaş Karsan, Uz. Dil ve Konuşma Terapisti
İLETİŞİM

Çalışma Saatleri
Salı-Cumartesi 09:00-18:30

T: +90 (212) 356 77 11
A: Balmumcu Mh. Barbaros Bulvarı Manolya Ap. No:50 D:5 – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telifhakkı © 2014 RETORYA DİL KONUŞMA ve GELİŞİM MERKEZİ
aksan terapisi, artikulasyon terapisi, diksiyon egitimi, dil gecikmesi, dil terapisi, dil ve konusma terapisi, kekemelik tedavisi, kekemelik terapisi, konusma bozuklugu, konusma terapisi, ses bozukluklari, ses terapisi, sesletim terapisi